VERSION: 6.4.0.113 (10/08/2019)
Brazil Brazil
Taekwondo

NOC Medalist by Sport

Name Sport Event Medal
 TKW Men's Under 68kg 1
 TKW Women's Under 67kg 1
 TKW Men's Under 80kg 2
 TKW Women's Under 49kg 2
 TKW Men's Over 80kg 3
 TKW Men's Under 58kg 3
 TKW Women's Over 67kg 3

Legend

: Gold
: Silver
: Bronze